Lettele krijgt een dorpsbongerd. Het perceel op de hoek van de Oerdijk en de Schotwillemsweg is beschikbaar gesteld voor de boomgaard, die voor het hele dorp van nut is.

Vrijdag 20 november helpen ongeveer 40 schoolkinderen met het planten van 21 hoogstamfruitbomen van streekeigen rassen.

Het idee om in Lettele een boomgaard voor de inwoners van Lettele aan te leggen, is ontstaan vanuit de werkgroep Duurzaam Lettele en Plaatselijk Belang. Een kleine werkgroep heeft het initiatief genomen en is op zoek te gaan naar een geschikte locatie.

Stichting IJssellandschap en de familie Schoneveld stellen het perceel op de hoek Oerdijk en Schotwillemsweg beschikbaar voor de dorpsbongerd. Provincie Overijssel en het Oranjefonds hebben financiële middelen toegezegd.

Appelbomen

De inrichting van de boomgaard is samen met buurtbewoners uitgewerkt. Vrijdagmiddag om 14.00 uur gaat de werkgroep in samenwerking met de basisschool 11 appelbomen, 7 perenbomen, 2 pruimenbomen en 1 kersenboom planten.

Een groep van zo’n 40 schoolkinderen werkt die middag mee om er een mooie boomgaard van te maken. In het voorjaar van 2016 wordt de inrichting verder voltooid. Vrijwilligers zullen gaan zorgen voor het beheer en onderhoud van de Lettelse dorpsbongerd.

De dorpsbongerd is bedoeld om met Lettelenaren samen te werken aan een eigen boomgaard die gezond fruit oplevert van streekgebonden rassen uit je eigen omgeving.

Ontmoetingsplek

De boomgaard wordt ook een ontmoetingsplek met een educatieve functie voor bewoners en schoolkinderen. Er komen bankjes en bordjes met informatie over de fruitbomen.

De werkgroep heeft op aanwijzing van Lettelenaren oude rassen uitgezocht, zoals Groninger Kroon, Bellefleur, Sterappel, Notarisappel en de Oranjepeer. Deze oude appel- en perenrassen smaken lekker en ze zijn in de winkel nauwelijks nog verkrijgbaar.