Onder meer Deventer op Stelten, het Dickensfestijn en Stöppelhaene kunnen volgend jaar weer geld verwachten van de provincie Overijssel. De provincie stelt in 2016 1,7 miljoen euro beschikbaar voor verschillende evenementen in de provincie. 

De provincie ontwikkelt een nieuw festival- en evenementenbeleid voor de periode 2017 -2019. Het komende jaar geldt als overgangsjaar waarin het nieuwe beleid, in nauwe samenwerking met de organisaties uit het veld, vorm krijgt.

Tijdens dit overgangsjaar verleent de provincie ondersteuning aan zeventien festivals en evenementen. Ook krijgen nieuwe, kleinschalige en lokale initiatieven de mogelijkheid om voor ondersteuning in aanmerking te komen.

Visitekaartje

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: “Veel evenementen vormen een geweldig visitekaartje voor Overijssel. In 2016 gaan wij samen met alle betrokkenen uit het veld het nieuwe festival- en evenementenbeleid voor de periode 2017-2019 ontwikkelen. Er komt een uitgekiend plan waarmee wij onze fraaie provincie nog beter op de kaart zetten”.

Lees meer op SallandCentraal