De gemeente laat vanuit de lucht een nachtscan van lichtbronnen in Deventer maken. Op die manier moet nachtelijke verlichting in kaart gebracht worden, om vervolgens te bekijken of minder licht een optie is.

De scan richt zich op openbare verlichting, verlichting op bedrijventerrein en sportaccommodaties.

Ook verlichting van bijvoorbeeld stallen in het buitengebied of en in kwetsbare ecologische gebieden worden in kaart gebracht. Met de gegevens die de nachtscan opleveren, wil de gemeente achterhalen of de verlichting echt noodzakelijk is. Ook wil de stad weten of minder licht een optie is.

De nachtscan is één van de activiteiten in het kader van het project Bewust verlichten van de Regio Zwolle. Zeventien gemeenten in de regio nemen eraan deel. Ze krijgen daarvoor subsidie van de provincie Overijssel.

Reclameverlichting

Het project komt voort uit het beleid van de provincie voor een gezonde en veilige leefomgeving. Onlangs stelde GroenLinks nog vragen over de mogelijkheden om reclameverlichting te dimmen in de nacht.

Wanneer de avondvlucht wordt gemaakt is nog niet precies bekend. Dat is afhankelijk van het weer en het zicht. Maar in elk geval voor het einde van het jaar. De datum wordt op deze plek bekend gemaakt.