De gemeente Deventer moet alle voorstellen voor een nieuw speelgoedmuseum nader onderzoeken, niet slechts twee.
 

Dat stelt Deventer Sociaal. De fractie dient woensdag een amendement in met die oproep.

Deventer Sociaal slaat daarmee het advies van adviesbureau BMC Advies in de wind. Het adviesbureau constateerde onlangs dat geen van de vier plannen voor een nieuw Deventer Speelgoedmuseum momenteel volledig genoeg is om als definitieve keuze aan te wijzen.

BMC Advies stelde dat op basis van een haalbaarheidsonderzoek. Het bureau adviseerde vervolgens de gemeente Deventer om twee plannen te selecteren voor verdere uitwerking.

Als het aan Deventer Sociaal ligt wordt dat advies niet opgevolgd. "Er is veel tijd besteed aan het uitwerken van de vier varianten, en er moeten nog veel zaken nader worden uitgewerkt voordat de raad een weloverwogen keuze kan maken voor een of twee varianten", stelt de fractie.

Koers 

Tijdens de begrotingsbehandeling van aanstaande woensdag moet er worden besloten over de koers richting een nieuw speelgoedmuseum. Deventer Sociaal dient daarom een amendement in.

"In dit amendement vragen we om een nader onderzoek naar alle varianten, zodat de raad voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota een afgewogen besluit kan nemen."

Daarnaast stelt de fractie voor om het huidige speelgoedmuseum in 2016 open te houden op de huidige locatie, totdat er daadwerkelijk een besluit is genomen over de toekomst van het speelgoedmuseum in Deventer.