De speelgoedcollectie van het Deventer speelgoedmuseum moet onderdeel worden van Deventer Verhaal. Om het speelgoed goed naar voren te laten komen wil de partij 300.000 euro gebruiken.

Dat vindt de lokale fractie van GroenLinks.

GroenLinks is positief over de nieuwe werkwijze van het museum waarbij bezoekers meer betrokken worden bij het onderwerp. De fractie ziet het zitten om niet langer meer op één plek, maar vanuit een permanente, kleine speelgoedpresentatie mensen uit te nodigen om op avontuur te gaan in de stad en zo van alles te leren over Deventer en speelgoed.

Op dit moment wordt het Speelgoedmuseum open gehouden met ongeveer 3,5 ton per jaar en zijn er vier nieuwe plannen vanuit de samenleving beoordeeld. GroenLinks was niet enthousiast om het Speelgoedmuseum op deze manier uit het Deventer Verhaal te halen en is door de beoordeelde plannen niet op andere gedachten gebracht.

Samenvoegen

Fractievoorzitter Carlo Verhaar wil dat het speelgoedverhaal een belangrijke plek inneemt in de nieuw in te richten Deventer Schatkamer. Verhaar merkt op dat Deventer door het samenvoegen van twee organisaties voor het speelgoedverhaal geen geld kwijt is bijvoorbeeld huur en elektriciteit.

"Hierdoor kan een groot gedeelte van de subsidie worden omgezet in daadwerkelijk projectgeld, zodat we jaarlijks grote imposante speelgoedprojecten kunnen opzetten waar we landelijk hoge ogen mee kunnen gooien", zegt de fractievoorzitter. "In combinatie met het Deventer Verhaal en de Deventer geschiedenis heb je dan iets unieks in handen."