Het Deventer Ziekenhuis (DZ) ontvangt opnieuw een NIAZ-accreditatie, een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen. De erkenning geeft patiënten het vertrouwen dat de kwaliteit en veiligheid in de zorg van het DZ goed op orde zijn. 

Voor het verkrijgen van het keurmerk heeft het Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen (NIAZ) een nieuw, internationaal toetsingsprogramma toegepast: NIAZ-Qmentum.

Auditoren hebben op basis daarvan begin september het ziekenhuis bezocht en in de breedte gekeken naar wat er gedaan wordt om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Voor het eerst is – na toestemming - ook met patiënten meegelopen.

Kwaliteitsnormen

Het DZ is een van de eerste ziekenhuizen waar de zorgkwaliteit op deze directe manier is getoetst. Het is het tweede Nederlandse ziekenhuis dat aan de nieuwe kwaliteitsnormen voldoet.

Bestuursvoorzitter Gita Gallé is blij dat DZ opnieuw de accreditatie ontvangt: “Het betekent dat patiënten, bezoekers en medewerkers hier mogen rekenen op een hoge veiligheid en dat ook andere aspecten van onze zorg kwalitatief op orde zijn. Verder signaleert NIAZ dat er sprake is van een op verbetering gerichte cultuur en dat vind ik misschien nog wel belangrijker. Het is een mooi resultaat dat we samen met onze patiënten en medewerkers mogen koesteren. Tegelijk is het ook een stimulans om dit te handhaven en de zorg nog verder te verbeteren.”

Toetsing

Het NIAZ is opgericht door de brancheorganisaties van ziekenhuizen (NVZ en NFU) en de Orde van Medisch Specialisten. De toetsing gebeurt door speciaal opgeleide onafhankelijke collega's uit andere zorginstellingen.

Het DZ ontving in 2012 voor het eerst een ziekenhuisbreed keurmerk van het NIAZ. De nieuwe accreditatie is vier jaar geldig.