De voorbereidende werkzaamheden aan het Churchillplein in Deventer gaan maandag van start. Tijdens de voorbereiding worden er bomen gekapt, een klein deel van de buitengracht gedempt en worden er kabels en leidingen gelegd.

Omdat het verkeer hierdoor overlast kan hebben, wordt in de ochtend- en avondspits niet gewerkt.

De werkzaamheden zijn nodig om volgend jaar de Handelskade te verleggen en direct aan te sluiten op de Leeuwenbrug en Singel. Er is straks één kruispunt op het Churchillplein. Als alles volgens planning verloopt, wordt het Churchillplein volgend jaar aangepakt.

Automobilisten ervaren het Churchillplein als een onhandige verkeerssituatie die een goede doorstroming van het verkeer belemmert. In de nieuwe situatie wordt het verkeer volgens de gemeente overzichtelijk en de doorstroming beter. Het verzetsmonument blijft op huidige locatie staan. Wel wordt de kademuur vervangen.

Stationsomgeving 

De aanpassing van het Churchillplein maakt deel uit van de herinrichting van de Stationsomgeving. Dat moet er voor zorgen dat het gehele stationsgebied straks groener, beter bereikbaar en veiliger is. Tijdens de bouw kan het verkeer enig hinder ondervinden, maar wordt er geprobeerd dit zoveel mogelijk te beperken.

Het station en de binnenstad blijven gewoon bereikbaar. De herinrichting wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Deventer.