De gemeente Ommen wil mantelzorgers ondersteunen bij hun zorgtaak. In samenwerking met de Mantelzorg Advies Raad is een plan opgesteld om mantelzorgers zo goed mogelijk te helpen om voor een naaste te zorgen. 

Het college wil hier de komende jaren extra geld voor vrij maken.

Een mantelzorger is iemand die intensief zorgt voor iemand in zijn omgeving. Dit kan bijvoorbeeld de zorg voor een ouder, kind of vriend zijn.

Mantelzorgers zorgen ervoor dat mensen vaak langer thuis kunnen blijven. Ze zijn een steunpilaar voor iemand die hulp nodig heeft, maar mantelzorg geven kan ook heel zwaar zijn. "Daarom willen we als gemeente hierbij ondersteunen", legt wethouder Ko Scheele uit.

"Samen met de Mantelzorg Advies Raad (MAR) hebben we gekeken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. We hebben bewust heel breed ingezet, omdat mantelzorg in veel verschillende vormen komt. Welke ondersteuning nodig is, verschilt per situatie", zegt Scheele.

Tevreden

Uit een enquête onder mantelzorgers in de gemeente Ommen blijkt dat ruim de helft van de ondervraagde mantelzorgers tevreden is met de ondersteuning die ze ontvangen. Wel is er behoefte aan meer en duidelijker informatie, meer aandacht voor jonge mantelzorgers en de inzet van (zorg)vrijwilligers.

Deze uitkomsten zijn betrokken bij het nieuwe ondersteuningsplan. Samen met de MAR wordt een publiciteitscampagne ingezet om mantelzorgers beter te informeren.

Jonge mantelzorgers worden via een project op de basisscholen bereikt. Hierbij worden de jonge mantelzorgers opgespoord en ondersteund en krijgen hun klasgenoten inzicht in de soms zware belasting van deze kinderen.

Lees verder op VechtdalCentraal