De colleges van burgemeester en wethouders van de elf gemeenten in de regio IJsselland, waaronder Raalte en Olst-Wijhe, hebben afgesproken dat de gemeenten gezamenlijk voorzien in noodopvang van vluchtelingen voor een langere periode.

Dit naar aanleiding van het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang Vluchtelingen) om te voorzien in de grote acute behoefte aan extra noodopvang.

Doel van dit voorstel is om in gezamenlijkheid met de elf gemeenten toe te werken naar een constructie waarin ze enkele locaties verspreid over de regio beschikbaar stellen om voor langere duur vanuit de gemeenten crisisnoodopvang te organiseren.

Zo is in Raalte onlangs Sporthal Tijenraan aangewezen als opvanglocatie. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van een (tijdelijke) oplossing voor het maatschappelijke vraagstuk rondom vluchtelingenopvang. Gezien de complexiteit van het vluchtelingenvraagstuk is coördinatie wenselijk.

Ondersteunend

Veiligheidsregio IJsselland speelt hierin een ondersteunende rol. De extra crisisnoodopvang is bedoeld om de tijd te overbruggen die nodig is tot het moment dat de doorstroom van vluchtelingen naar asielzoekerscentra en reguliere huisvesting mogelijk is.

Deze opvang is naar inschatting enkele maanden tot een jaar nodig. De gemeenten hebben aangegeven voorkeur te hebben voor het organiseren van vooral kleinschalige vormen van opvang zoals dit landelijk ook in toenemende mate wordt besproken.

Lees meer op Sallandcentraal.nl