Meerdere omwonenden van wooncomplex De Poort aan Het Vlier in Deventer zijn niet te spreken over de manier waarop de komst van vijftig vluchtelingen is gecommuniceerd met de buurt.

Deze week werd bekend dat het wooncomplex maandag gereed is voor de komst van vijftig jonge vluchtelingen, die wachten op een verblijfsvergunning.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zou omwonenden een brief hebben gestuurd om hen hiervan op de hoogte te brengen. Die brief blijkt echter niet bij alle buurtbewoners te zijn aangekomen, zo blijkt uit verschillende reacties op het nieuws op onze Facebookpagina.

"Ik verbaas me vooral over de brief die verstuurd zou zijn. Zal dan wel met onzichtbare inkt op onzichtbaar papier zijn geweest", schrijft Joost van Gelder. Ook wijkbewoners Esther Cornelissen en Trudy Boer zeggen niet op de hoogte te zijn gehouden.

Datum

Wel kregen wijkbewoners eind september een brief, opgesteld door de gemeente Deventer en het COA. Daarin werd vermeld dat het COA vanaf 1 oktober de locatie zou huren van Woonbedrijf Ieder1 en hier jonge asielzoekers zou gaan huisvesten. In die brief stond echter nog geen datum genoemd.

Een wijkbewoner, die liever niet met naam en toenaam genoemd wil worden, vindt de manier van communiceren met omwonenden kwalijk. "Er is van tevoren geen enkel overleg geweest met buurtbewoners." 

Zo’n overleg was volgens de bewoner geen overbodige luxe geweest. Dit met het oog op ervaringen in het verleden, toen er ook alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) in het wooncomplex zaten.

Gemeente

De gemeente vindt niet dat zij tekort is geschoten in de communicatie richting bewoners. "Buurtbewoners zijn al in september geïnformeerd in een gezamenlijke brief van COA en gemeente", stelt een woordvoerder op de vraag hoe de gemeente aan kijkt tegen de kritiek dat er gebrek aan overleg zou zijn geweest.

Echter betrof dit een brief met een mededeling, niet zozeer met een oproep tot overleg. Voor de informatievoorziening vanuit het COA is de gemeente niet verantwoordelijk. Over de informatiebijeenkomst die zou worden gepland kan de woordvoerder dan ook weinig zeggen.

"Dat moet je aan het COA vragen, die hebben ons laten weten dat ze de buurtbewoners over een tijdje uitnodigen voor een kop koffie. De gemeente organiseert geen bijeenkomst." 

Het COA was nog niet bereikbaar voor commentaar. Onderstaande brief werd door de gemeente Deventer en het COA eind september verstuurd aan omwonenden van De Poort.