Voor het eerst in drie jaar is het aantal inwoners van Deventer weer iets gegroeid. In 2014 lag het inwonersaantal naar 98.535.

Of de stad de komende jaren de grens van honderdduizend inwoners zal halen, is niet zeker. Wel zal het aantal huishoudens blijven groeien.

Daarom bouwt Deventer de komende tien jaar 2.500 woningen. Vooral in Keizerslanden, Rivierenwijk en Schalkhaar. De cijfers komen voort uit de bevolkings- en huishoudensprognose tot 2035 en de doorrekening van het woningbouwprogramma tot 2025.

Er komen de komende jaren steeds meer ouderen en minder jongeren in Deventer. Het aantal huishoudens blijft groeien, omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en het aantal eenoudergezinnen toeneemt.

Geboorten

De komende twintig jaar kan het aantal inwoners zowel iets toenemen als iets afnemen. In de afgelopen jaren vertrokken meer mensen uit Deventer dan dat er bijkwamen. Dat was ook in 2014 zo, maar aanzienlijk minder dan in de vier jaar ervoor.

Doordat het aantal geboorten in 2014 uit hoger is dan het aantal sterfgevallen, nam bevolking in 2014 toe. De beroepsbevolking neemt af en het aantal ouderen neemt toe. Er komen steeds meer alleenstaanden (bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen) en eenoudergezinnen. Hierdoor blijft het totaal aantal huishoudens groeien.