Het burgerinitiatief Busvervoer Deventer Binnenstad wil begin 2016 starten met een proef waarbij twee elektrische busjes rijden door het centrum.

De vervoersdienst is bedoeld voor ouderen en mensen met mobiliteitsproblemen, toeristen en langparkeerders, maar ook voor andere bezoekers aan de binnenstad.

De behoefte binnen die doelgroepen is hiervoor aanwezig, blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs werd gehouden. 

Twee routes Het vervoersplan omvat twee lijndiensten die van maandag tot en met vrijdag vanaf 8.00 tot 20.00 uur worden uitgevoerd.

Lijn 1 pendelt drie keer per uur vanaf de Oude gasfabriek aan de Zutphenseweg naar het Grote Kerkhof. Lijn 2 maakt elk half uur een rondje binnenstad en doet onder andere het Centraal Station en het Grote Kerkhof aan.

Subsidie

De busjes moeten het gat vullen dat sinds juni 2014 is ontstaan toen het centrumbusje van Syntus aan zijn einde kwam. Dat busje werd gesubsidieerd door de Provincie en Gemeente, maar dat zou bij het nieuwe initiatief niet nodig zijn. Althans, slechts eenmalig.

Om op te starten wordt twee keer 65.000 euro gevraagd van de overheidsinstanties. Daarna zou er volgens de begroting zelfs 4.750 euro winst worden geboekt met de verkoop twintig dagkaarten (voor 4 euro) en dertig ritkaarten (voor 1 euro) per dag.

Toestemming

Maar voordat de busjes gaan rijden moet er nog wel wat gebeuren, vertelt Nico van de Gevel, lid van de werkgroep. "De provincie heeft enkele aanvullende voorwaarden gesteld en moet nog formeel toestemming moeten verlenen voor centrumvervoer in Deventer. Bovendien moet Syntus worden gehoord."

Ook de gemeente Deventer zal nog toestemming moeten verlenen om elektrische busjes op haar grondgebied te laten rijden. De gemeente moet daarnaast instemmen met de voorgestelde routes, haltes, transferium, wegaanpassingen en andere praktische zaken en garant staan voor tekorten.