Een groep van ruim 100 vluchtelingen is donderdagmiddag vertrokken uit de crisisopvanglocatie in de Evenementenhal in Hardenberg.

Zij zijn vertrokken naar een crisisopvanglocatie in de gemeente Dordrecht. Voor de overige vluchtelingen die in de crisisopvang in Hardenberg verblijven, heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) pas vrijdag een nieuwe crisisopvangplek beschikbaar.

Sinds vrijdag 2 oktober verblijven ruim 250 vluchtelingen in de crisisopvanglocatie in de Evenementenhal in Hardenberg. De gemeente Hardenberg heeft deze kortdurende crisisopvang verzorgd op verzoek van het COA, dat vanwege de hoge instroom van vluchtelingen naar Europa, niet iedere vluchteling een opvangplaats kan bieden.

Tijdelijk

De crisisopvang was in eerste instantie bedoeld voor een periode van 72 uur en is daar ook op ingericht. Na een dringend verzoek van het COA is de crisisopvang afgelopen maandag met nog eens 72 uur verlengd. Hierbij heeft de gemeente het COA duidelijk meegegeven dat er voor deze groep donderdagmiddag een andere opvangplek beschikbaar moest zijn.

Donderdag heeft het COA de gemeente Hardenberg laten weten dat er voor groep van 100 vluchtelingen een opvangplek gevonden is in de gemeente Dordrecht. Deze groep is vanmiddag rond 17.00 uur per bus vertrokken naar deze nieuwe crisisopvanglocatie.

Voor de overige vluchtelingen heeft het COA pas vanaf vrijdagmiddag een opvangplek beschikbaar. Daarom heeft de gemeente Hardenberg besloten deze groep nog één nacht onderdak te bieden in de crisisopvanglocatie, zodat ze vrijdagmiddag naar de nieuwe opvanglocatie kunnen vertrekken.