In Olst-Wijhe wordt dit najaar met ondersteuning van Landschap Overijssel 250 vierkante meter nieuwe akkernatuur aangelegd.

In het voorjaar hebben al 150 deelnemers elf hectare nieuwe akkernatuur aangelegd. Deelnemers leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit van het landelijk gebied.

Dat heeft het landelijk gebied hard nodig, omdat er steeds minder ruimte is voor kruiden en overhoekjes. En dit is juist wat de dieren in het landelijk gebied, zoals de patrijs en de geelgors, nodig hebben.

Afgelopen voorjaar hebben al 150 buitengebiedbewoners verspreid over Overijssel hun eigen natuurakker ingezaaid met ondersteuning van Landschap Overijssel. Omdat het project zo succesvol was, wil Landschap Overijssel nog meer buitengebiedbewoners de kans geven een overhoekje of perceelsrand in te zaaien.

Tot en met 14 oktober kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden via de website van Landschap Overijssel.