De vluchtelingen die momenteel in de crisisopvanglocatie in de Evenementenhal verblijven, kunnen hier tot aanstaande donderdagmiddag blijven.

De gemeente geeft hiermee gehoor aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de crisisopvang met nog eens 72 uur te verlengen. De crisisopvang wordt donderdag 8 oktober om 16.00 uur beëindigd omdat de gemeente een crisisopvang in deze vorm niet verantwoord vindt voor een langere periode. 

Sinds afgelopen vrijdagavond verblijft een groep van 264 vluchtelingen in de Evenementenhal in Hardenberg, waar één van de hallen is ingericht als crisisopvanglocatie. De gemeente Hardenberg geeft hiermee gehoor aan de oproep van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om kortdurende crisisopvang te organiseren.

Crisisopvang is nodig omdat de huidige migratiestroom naar Europa dermate hoog is dat het COA niet voldoende capaciteit heeft om iedere vluchteling die Nederland binnenkomt een opvangplaats te bieden. De crisisopvang was in eerste instantie bedoeld voor een periode van 72 uur en is daar ook op ingericht.