GroenLinks Deventer wil het naadje van de kous weten over de mogelijke gevolgen van de inmiddels toegegeven doelbewuste misleiding over uitstootgegevens door Volkswagen AG voor de luchtkwaliteit in Deventer. 

De fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college.

De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van deze dieselauto's is hoger dan Volkswagen ons heeft willen doen geloven. Maar GroenLinks stelt dat deze foutieve uitstootgegevens ook de basis vormen voor de door overheden gebruikte rekenmodellen.

"Het kan dus niet anders dan dat deze foutieve gegevens gevolgen hebben voor de Deventerse luchtkwaliteit", aldus de fractie.

Verduidelijking

De Provinciale Statenfractie van GroenLinks, maar ook de fracties in onder meer Deventer en Zwolle willen inzicht in de gevolgen van deze 'dieselgate'. Zo vraagt de Deventer fractie om verduidelijking van het college.

Fractielid Tjeerd van der Meulen: "De informatie op papier is kennelijk gebaseerd op volkomen verkeerde cijfers, we moeten dus opnieuw aan de slag om de gevolgen voor mens en natuur in Deventer goed in kaart te brengen".

Luchtkwaliteit

GroenLinks Deventer heeft in december 2013 al eerder vragen gesteld over hoe het gaat met de luchtkwaliteit in Deventer. De antwoorden op deze vragen waren volgens de partij al niet heel geruststellend, maar door het Volkswagenschandaal van de afgelopen week is er aanleiding om opnieuw aan de bel te trekken.

"Overheden maken veel gebruik van rekenmodellen die bestaan uit gegevens van autofabrikanten. Als die getallen niet kloppen, zijn eerdere besluiten genomen op basis van drijfzand. Drijfzand dat grote gevolgen kan hebben voor mens en natuur".

Lees meer over het Volkswagen-schandaal