Sinds het voorjaar van 2015 heeft de gemeente Raalte veertien initiatieven van burgers gekregen om de kwaliteit van woonomgeving te verbeteren. 

Dat maakt de gemeente woensdag bekend.

De gemeente Raalte biedt burgers, verenigingen en bedrijven de mogelijkheid actief mee te doen in de inrichting van de openbare ruimte. De aanvragen van inwoners van Raalte waren volgens de gemeente veelal kleinschalig en laagdrempelig.

Enkele voorbeelden van aanvragen zijn de herinrichting van de rotonde in Heeten, het schilderen van banken in Heino, het verzamelen van zwerfvuil en beheren van afvalbakken op diverse locaties. Er zijn plannen door bewoners in Liederholthuis gemaakt om groen opnieuw in te richten.

Raalte stelt een budget beschikbaar voor kleine aanpassingen in de woonomgeving of voor het uitvoeren van onderhoudstaken als vegen, opruimen van afval, onderhoud van groen en andere toepassingen.