Het Deventer Ziekenhuis is door vier ouderenorganisaties 'seniorvriendelijk' verklaard voor het komende jaar. Van de Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG kreeg het ziekenhuis dit keurmerk toegekend. 

Door de vergrijzing maken senioren, van 70 jaar of ouder, een steeds groter deel uit van de patiëntenpopulatie in ziekenhuizen. Ook hebben zij niet zelden meer dan één ziekte onder de leden, of zorgt een opname soms voor een achteruitgang van de gezondheid of het algemeen welbevinden.

De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG bedachten daarom in 2012 een keurmerk voor ziekenhuizen om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Zo’n ziekenhuis mag zich dan ‘seniorvriendelijk’ noemen.

Kwaliteitsaspecten

Vorig jaar werden de Nederlandse ziekenhuizen voor de tweede maal beoordeeld op vijftien (aangescherpte) kwaliteitsaspecten. 

Gekeken werd onder andere naar de screening van patiënten op geriatrische problemen, de ziekenhuisbrede inzet van een geriatrisch team, de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek, gebouwtechnische zaken, de voorlichting over medicatiegebruik - ook om heropname te voorkomen - en de borging van zorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Het Deventer Ziekenhuis scoort op al deze kwaliteitsaspecten hoog. Ook in het zorgbeleid van DZ krijgen ouderen speciale aandacht. Zo worden zij bijvoorbeeld bij een opname op de spoedpost, gescreend op specifieke ouderenproblemen. Zo nodig wordt de geriater ingeschakeld.