Hardenberg krijgt een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers aan de Jachthuisweg. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde dinsdagavond in met de overeenkomst die de komst van dit opvangcentrum mogelijk maakt. 

De overeenkomst richt zich op het realiseren van een tijdelijk opvangcentrum voor 700 asielzoekers. Daarnaast krijgt het tijdelijk opvangcentrum 50 bufferplaatsen.

Het opvangcentrum wordt gerealiseerd aan de Jachthuisweg in Hardenberg en blijft vijf jaar in Hardenberg gevestigd. Deze termijn kan na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad eenmalig verlengd worden met nog eens vijf jaar.

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de overeenkomst tussen de gemeente en het COA is de komst van het opvangcentrum naar Hardenberg definitief. Het streven is dat het opvangcentrum zo snel mogelijk operationeel is. Daarom vraagt het COA op korte termijn de benodigde vergunningen aan.

Na het verlenen van de vergunningen kan de realisatie van het opvangcentrum starten. Dit duurt circa vier maanden. Het opvangcentrum kan dan in 2016 in gebruik worden genomen.