In de periode van 24 september tot 6 oktober gaat het waterschap een aantal vijvers in Nieuwleusen uitbaggeren. Het waterschap organiseert hierover een inloopbijeenkomst.

Het Waterschap Groot Salland onderhoudt meerdere vijvers in Nieuwleusen met de maaiboot. Door de vorming van bagger neemt de waterdiepte en waterkwaliteit af en wordt het werken met de maaiboot steeds moeilijker. Reden voor het waterschap om in Nieuwleusen te gaan baggeren.

In totaal wordt ongeveer 1.750 m3 bagger uit de vijvers verwijderd. Deze bagger is niet verontreinigd en wordt afgevoerd naar een oude zandput bij knooppunt Hattemerbroek ten westen van Zwolle. Het werk wordt uitgevoerd door HAZ Groen Grond en Infra uit Hasselt.

Bijeenkomst

Op donderdag 24 september van 16.30 tot 19.30 uur organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst over het baggeren in Nieuwleusen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in sporthal De Schakel aan de Kon. Julianalaan 10 in Nieuwleusen.

Hier geven medewerkers van het waterschap informatie over het werk en beantwoorden vragen.