Speciaal voor mantelzorgers van jong dementerenden (tot 70 jaar) start Carinova Steunpunt mantelzorg in oktober een gespreksgroep voor mantelzorgers uit de gemeente Deventer en Raalte.

 

Dementie is een ingrijpende ziekte, zowel voor de persoon zelf als voor de naaste omgeving. Het is bekend dat veel mantelzorgers een zware taak hebben met betrekking tot de verzorging en begeleiding van een jong dementerende.

In de gespreksgroep kan men ervaringen uitwisselen over bijvoorbeeld de omgang met een jong dementerende, het zorgen voor diegene, maar er wordt ook besproken wat de invloed is op het dagelijks leven de mantelzorger en diens naasten.

Daarnaast zal er uiteraard ook kennis over het ziektebeeld worden gedeeld en praktische tips en adviezen worden besproken die de mantelzorger kan helpen om de zorg voor hun naaste zo lang mogelijk vol te houden en de juiste keuzes te maken voor de thuissituatie.

De groep wordt begeleid door een mantelzorgconsulent dementie en zal van start gaan op woensdag 7 oktober van 13.30 tot 15.30 uur. De groep komt eens per maand bij elkaar, ook op een woensdagmiddag. De bijeenkomsten vinden plaats bij Carinova, Zwolseweg 180 te Deventer. Deelname is gratis, echter dient men zich wel aan te melden voor deelname.