De Raalter PvdA-fractie heeft de gemeente gevraagd op zoek te gaan naar locaties voor de opvang van vluchtelingen in de regio. 

De PvdA-fractie stelt dat de gemeente Raalte zijn maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid moet nemen en heeft daarom vragen gesteld aan het college.

De partij heeft gevraagd of de gemeente Raalte het standpunt deelt dat de gemeente een maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid heeft bij de opvang van deze groepen vluchtelingen.

Ook vraagt de PvdA-fractie of de gemeente bereid is om in contact te treden met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is, dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van hulpeloze vluchtelingen.