Het optreden van de gemeente Raalte in de richting van Logeerhuis Salland is werkelijk stuitend te noemen, vindt de gemeentefractie van D66. 

"Gemeentelijke handhavers en wethouder Wagemans zijn als een olifant door de porseleinkast gedenderd met alle schade van dien", stelt fractievoorzitter Bert Terlouw. De gemeente Raalte is hiermee volgens D66 door de morele ondergrens gezakt.

D66 heeft vragen aan het college gesteld over de situatie.

Het logeerhuis voor kinderen van 4 tot 17 jaar aan de Enkstraat 117 moet volgens wethouder Wagemans dicht omdat het niet zou passen in het bestemmingsplan. De eigenaren deden hun beklag; zij hekelden de manier van handelen van de gemeente en besloten per 1 november te verhuizen naar Wijhe.

Lees meer op Salland Centraal.