De gemeente had geen andere keuze dan Logeerhuis Salland aan de Enkstraat 117 in Raalte te laten stoppen met haar activiteiten.

Het logeerhuis is in strijd met het bestemmingsplan en dus een illegale situatie. Legalisering is niet mogelijk en dus moest de gemeente handhavend optreden na een klacht van de buurman. Dat vertelt een woordvoerder van de gemeente Raalte vrijdag tegenover SallandCentraal.

Inge Kroes en Mia Nijland, het huidige team achter het logeerhuis, lieten deze week weten dat het logeerhuis noodgedwongen ging verhuizen naar Wijhe. Een klacht over geluidsoverlast van de buurman lag hieraan ten grondslag.

De dames waren het daar niet mee eens en hekelden dan ook het handelen van de gemeente Raalte, die een dwangsom van 10.000 euro oplegde wanneer de logeerhuisactiviteiten niet zouden stoppen.

Maar de gemeente zegt dat er geen andere keuze mogelijk was. "Dit logeerhuis is in strijd met het bestemmingsplan en dus een illegale situatie. De gemeente heeft onderzocht of het logeerhuis gelegaliseerd kon worden en hierdoor mogelijk te maken op de huidige locatie. Dit is helaas juridisch niet mogelijk gebleken en dus moest de gemeente handhavend optreden", aldus een woordvoerder.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan waar de zegsman het over heeft, is het plan 'Raalte Kern'. Het perceel Enkstraat 117 heeft de bestemming 'Wonen-1'. "De situatie wordt onder meer strijdig geacht met de bestemming 'Wonen', omdat er geen sprake is van (nagenoeg) zelfstandige bewoning in een vaste samenstelling en structuur. Er is bovendien sprake van permanente begeleiding van de cliënten", zegt de zegsman.

Toch werd de locatie al geruime tijd gebruikt als logeerhuis. Zonder problemen. Is er tussendoor dan iets veranderd? "Het is niet bekend of tussendoor een verandering in de activiteiten is opgetreden", verklaart hij. 

"Wel was er sprake van een nieuw feit, namelijk een verzoek om handhavend op te treden", zegt de woordvoerder met het oog op de klacht van de buurman.