De gemeente Raalte krijgt dit jaar bijna 1,1 miljoen euro minder van het Rijk dan verwacht. Dat blijkt uit de zomernota die het college heeft opgesteld.

De zomernota laat hierdoor een nadelig saldo zien van afgerond 670.000 euro. Daarnaast blijkt ook dat de gemeente voor de nieuwe taken binnen het sociaal domein structureel aanzienlijk minder geld van het Rijk ontvangt dan verwacht.

Het college van Raalte heeft de zomernota 2015 gereed om aan te bieden aan de gemeenteraad. In de zomernota maakt het college de tussentijdse balans op over het eerste halfjaar 2015.

Naast financiële verantwoording over het lopende begrotingsjaar wordt in deze nota ook het financieel kader geschetst voor de komende begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019.

De zomernota laat zien dat Raalte op koers ligt met het oog op het hoofdlijnenakkoord 2014-2018, maar wel een flinke financiële tegenvaller moet incasseren.

Wethouder financiën Frank Niens: "Veel zaken uit het hoofdlijnenakkoord zijn in uitvoering. Uit deze eerste tussentijdse balans mogen we concluderen dat we op schema liggen." Denk daarbij aan de voorbereidingen voor een Nieuw Tijenraan en de invoering van de drie decentralisaties.

Lees meer op Sallandcentraal.nl