D66 maakt zich zorgen over toegenomen overlast door verwarde mensen in Olst-Wijhe. Het aantal incidentmeldingen in de gemeente nam het afgelopen jaar fors toe van 14 in 2013 naar 37 in 2014.

De D66-fractie stelde vragen aan de portefeuillehouder Veiligheid, burgemeester Strien. Uit de antwoorden van Strien blijkt dat de gemeente het probleem onderkent en de overlast die zij veroorzaken. Binnen Olst-Wijhe wordt met verschillende partners, waaronder politie en GGZ, aan deze problematiek gewerkt.

Voordeel hierbij is volgens de burgemeester de kleinschaligheid van Olst-Wijhe. Bij de aanpak om de overlast te beperken ziet de gemeente mogelijkheden om problemen eerder te signaleren. Dit wordt momenteel uitgewerkt in de beleidsnota Integrale Veiligheid.

Overigens heeft minister Schippers (VWS) een plan van aanpak aangekondigd dat de opvang van verwarde personen moet verbeteren, ook als zij thuis wonen en niet in een instelling verblijven. Hierbij zouden gemeenten de regie moeten krijgen.

Uit de reactie van de kant van de gemeente trekt de fractie van D66 voor dit moment de conclusie dat er in Olst-Wijhe voldoende gewerkt wordt aan deze problematiek. De D66-fractie ziet de nota Integrale Veiligheid met belangstelling tegemoet en volgt ondertussen nauwlettend de ontwikkelingen.