Waterschap Groot Salland gaat definitief fuseren met de waterschappen Reest en Wieden. De provincie Drenthe heeft haar akkoord gegeven voor het plan. In juli hadden de Staten van Overijssel al ingestemd met een fusie.

Marga Kool, dijkgraaf bij waterschap Reest en Wieden, is tevreden met het besluit.

"Deze fusie leidt tot minder kosten voor de burger, minder kwetsbaarheid en behoud van kwaliteit. Er ontstaat per 1 januari 2016 een nieuw waterschap in Zuidwest Drenthe en West-Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, dat goed is toegerust voor de toekomst. Dat is goed nieuws voor de inwoners uit beide gebieden.”

Herman Dijk, dijkgraaf bij Groot Salland: "Er moet nog veel gebeuren. We kunnen onder andere de begroting opstellen, de beleidsvelden in elkaar schuiven en starten met het plaatsen van personeel. Tevens kunnen we beginnen met de inbouwwerkzaamheden in het nieuwe kantoorpand."

Opgaven die de komende jaren op de waterschappen aankomen, onder andere door klimaatverandering (droogte en vernatting), op het terrein van de waterveiligheid, waterzuivering, waterbeheer en ICT/burgerparticipatie kunnen in een groter waterschap op een adequate manier worden aangepakt.

Kwaliteit

Met deze opschaling is het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta minder kwetsbaar dan als beide waterschappen zelfstandig zouden blijven. De kwaliteit van de taakuitvoering wordt beter en de belastingtarieven stijgen minder.

Daarom is een fusie de oplossing voor het waterbeheer in deze regio. Beide besturen hebben vanuit een groot verantwoordelijkheidsbesef en zorg voor de watertaken in het werkgebied in Zuidwest-Drenthe en West-Overijssel met een grote meerderheid ingestemd met deze fusie en zijn zeer verheugd dat deze nu met voortvarendheid kan worden opgepakt.