De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) heeft de afgelopen drie jaar flinke stappen gezet op het gebied van kwaliteit en kostenbesparing.  Dat blijkt uit een evaluatie naar het functioneren van de organisatie. 

Volgens de evaluatie is onder andere de kwaliteit van de organisatie is verbeterd. Zo heeft het vereenvoudigen van de topstructuur van de BOH goed uitgepakt en is een organisatievisie ontwikkeld. 

Om de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen zijn echter nog stappen te zetten. De colleges van burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor dat de BOH met de ontwikkelpunten aan de slag gaat.

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) is op 1 juli 2012 ontstaan na een fusie van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen en Hardenberg.

Eén van de aanbevelingen die uit de evaluatie volgt, is de topstructuur en de koers van de organisatie verder te ontwikkelen zodat de visie onderdeel wordt van de cultuur van de BOH.

Lees meer over de evaluatie op Vechtdal Centraal