De VVD in Deventer wil voorkomen dat het oorlogsmonument aan de Verzetslaan bij de reconstructie van het Churchillplein wordt aangepast. De fractie kreeg tekeningen in handen waaruit zou blijken dat het monument wordt aangepast.

Op een aantal plaatsen in Deventer staan monumenten, die de herinnering aan de gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting levend houden. Uit plannen in handen van de VVD blijkt, dat het oorlogsmonument aan de Verzetslaan bij de reconstructie van het Churchillplein wordt meegenomen.

VVD-raadslid Daaf Ledeboer wil garanties dat de gemeente respectvol omgaat met het monument én de nabijgelegen gedenksteen voor Floor Garst.

Ledeboer kreeg via bewoners van de Buitengracht tekeningen in handen die hem enige zorgen baren.

"Als het klopt wat daar staat, wordt het monument aangepast. Het verzetsmonument is van grote emotionele en symbolische betekenis voor de Deventer bevolking, daar moet je zorgvuldig mee om. Het liefste zagen we dat het college open kaart speelt. Op die manier voorkom je ook onrust".

Duidelijkheid

Namens de VVD-fractie heeft Ledeboer een aantal vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Hij wil duidelijkheid over wat er met het monument gaat gebeuren en welke plaats het krijgt binnen de vernieuwingsplannen.

"We willen ook weten of de Planadviesraad de aanpassingen heeft beoordeeld, en of belangengroepen en omwonenden inspraak hebben gehad."

Een extra vraag is er over het monument voor Floor Garst, die in 2005 omkwam door zinloos geweld: "We kunnen ons haast niet voorstellen dat de gemeente daar nonchalant mee omgaat, maar willen dat toch graag zeker weten".