Woensdag is bij Vechtstede Notarissen de oprichtingsakte van de Voedselbank Dalfsen ondertekend. Daarmee is de Voedselbank Dalfsen nu officieel een stichting.

 

Sinds 2010 helpt de Voedselbank Dalfsen de inwoners van de gemeente Dalfsen al. De voedselbank wordt gerund door vrijwilligers en draait op de giften van ondernemers en particulieren. 

Waar nu nog eens per veertien dagen de voedselpakketten van het centrale uitgiftepunt van de Voedselbank in Zwolle worden gehaald, is het de bedoeling van de Voedselbank Dalfsen verder te verzelfstandigen en toe te groeien naar een volledig zelfstandig uitgiftepunt. 

Met het oprichten van de Stichting is hiertoe een eerste stap gezet.