Waterschap Groot Salland en Deventer Ziekenhuis onderzoeken of het mogelijk is medicijnresten in het oppervlaktewater te reduceren.

Een jaar na de start van het project Grip op medicijnresten in het water worden de belangrijkste ontwikkelingen via een online magazine gepresenteerd.

In Nederland worden steeds meer geneesmiddelen gebruikt. Een deel wordt in het lichaam opgenomen, maar een groot deel van de medicijnresten komt in toenemende mate via de ontlasting en urine in het riool-, oppervlakte- en grondwater terecht.

Daarom onderzoeken Waterschap Groot Salland en Deventer Ziekenhuis hoe deze medicijnresten gereduceerd kunnen worden.

Plaszak

In het onderzoek werd aan patiënten die een CT-scan met contrastmiddel kregen, gevraagd hun urine gedurende 24 uur in een plaszak op te vangen en deze plaszak bij het restafval te plaatsen.

Ook kregen ze de vraag thuis een vragenlijst in te vullen waarmee de beweegredenen om wel of niet mee te werken, kunnen worden achterhaald. Daarnaast zijn metingen verricht in het afvalwater dat arriveert bij de rioolzuiveringsinstallatie om te bepalen of het gebruik van de plaszakken meetbaar is.