Uitneembare palen tussen de Kaagstraat en de Praamstraat op het industrieterrein moeten het sluipverkeer op industrieterrein de Zegge in Raalte tegen gaan.

De gemeente Raalte heeft op het industrieterrein een zogenaamde ringstructuur geïntroduceerd om het verkeer te reguleren, maar er wordt nog teveel gebruik gemaakt van een sluiproute.

Het enkel wijzigen van de weginrichting is volgens de gemeente niet voldoende om het verkeer te kunnen reguleren. Uit recente verkeerstellingen blijkt dat er na de aanpassingen in de wegenstructuur geen wijziging in de verkeersstromen is opgetreden.

Doorgaand (sluip)verkeer over het bedrijventerrein maakt nog steeds veelvuldig gebruik van de kortere route over de Kaagstraat. Het is volgens de gemeente daarom gewenst de route voor doorgaand gemotoriseerd verkeer over de Kaagstraat te beperken door het instellen van een fysieke verkeerskundige knip voor gemotoriseerd verkeer.

De maatregel zorgt ervoor dat doorgaand verkeer op het bedrijventerrein niet meer via de kortste route over de Kaagstraat rijdt, maar gebruik maakt van de wegen behorende tot de ringstructuur.