Het trapveldje bij basisschool De Polhaar in Dalfsen blijft voorlopig gesloten. Dat is de uitkomst de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders.

Vorige week liet Burgemeester Han Noten nog weten de sluiting van het veldje absurd te vinden.

Pas na de vakantie komt het onderwerp opnieuw op de agenda van het college. "Tot die tijd is het voor buurtkinderen niet mogelijk om gebruik te maken van het trapveldje", laat de gemeente Dalfsen weten. "Mede omdat het beheer, en daarmee ook de sleutel, in handen is van de basisschool De Polhaar. Kinderen kunnen uiteraard gebruik maken van een van de vele trapveldjes in de buurt."

De gemeente laat verder weten dat het besluit om drie van de vier hekken van het trapveldje te vervangen voor hogere hekken is genomen na overleg met basisschool De Polhaar en de naaste buurman. De reden hiervan is de geluidsoverlast die de buren van het speelveld hadden in de avonduren en in de weekenden.

"Er is eerst, door middel van bebording, geprobeerd om het gebruik te reguleren, maar dit had helaas niet het beoogde effect", aldus de Gemeente Dalfsen. "Handhavend optreden werkte in de praktijk ook niet."

"Op 24 april hebben de omwonenden een brief ontvangen waarin zij zijn geïnformeerd over de verhoging van de hekken. Hierop hebben zowel de school als de gemeente geen reactie ontvangen. Ook heeft de school de kinderen voor hun vakantie op de hoogte gebracht van de verandering. De ouders van de kinderen zijn hier niet apart over geïnformeerd door de school."