Carinova blijft, ondanks een andere beloften van de gemeente Deventer, honderden cliënten korten op hun uren terwijl hier geen persoonlijk gesprek aan vooraf is gegaan.

Dat staat in een brief die Carinova heeft verspreid onder haar eigen medewerkers. De brief kwam in handen van De Stentor.

Vorige maand kwam naar buiten dat er 1.200 cliënten van Carinova bericht hadden gekregen dat ze op hun uren werden gekort. Daar was echter nooit een zogeheten keukentafelgesprek aan vooraf gegaan, iets wat volgens de wet wél verplicht is.

De gemeente wilde de fout herstellen en bood cliënten de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de verlaging van het aantal zorguren. Vierhonderd cliënten tekenden vervolgens bezwaar aan, waarna de gemeente hen beloofde dat zij voorlopig hun oude aantal uren hulp zouden terugkrijgen.

Pas wanneer er op basis van een persoonlijk gesprek een nieuwe indicatie was, kon het aantal uren worden bijgesteld.

Verantwoordelijk

Carinova gaat echter niet mee in die manier van werken, blijkt uit de brief.

"Dit heeft de gemeente zonder overleg met Carinova besloten. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons eigen budget en vinden dat iemand anders hier niet zo maar over kan beschikken, zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt en de consequenties zijn doorgesproken", schrijft de zorgverlener.