LTO Salland is niet blij met de beschuldigingen van de Vogelbescherming over de terugloop van het aantal weidevogels. Volgens de Vogelbescherming loopt dat aantal terug door het afschaffen van het melkquotum.

De Vogelbescherming zegt dat het aantal weidevogels afneemt door het afschaffen van het melkquotum. Boeren zouden daardoor meer koeien naar hun bedrijf halen en die zouden met hun gegraas de vogels verjagen.

"Jammer dat dit zo ongenuanceerd gezegd wordt," zegt Marcel Strijtveen van LTO Salland"Cijfers wijzen juist uit dat er een miljoen melkkoeien minder zijn dan in 1980."

"We moeten niet onze kop in het zand steken," aldus Strijtveen. "De intensieve veehouderij is mede debet aan de afname van het aantal weidevogels, maar je hoort niemand over de opmars van de vos en de opkomst van de steenmarter. Vooral die laatste, dat is dweilen met de kraan open."

"Voor de vos kunnen jagers soms een ontheffing krijgen, maar als ze dan 's nachts op pad gaan, zie ze voor elke vos wel tien steenmarters."

En tegen de steenmarter mogen de jagers en boeren niets ondernemen, dat dier is beschermd. "En het gekke is dat in hetzelfde dier in Duitsland vogelvrij is. Het is zelfs op komen zetten vanuit Duitsland."