CDA Dalfsen stelt vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders over het gesloten voetbalveldje. Het trapveldje bij Basisschool De Polhaar in Dalfsen was vorige week ineens gesloten.

Kinderen konden er niet voetballen en bordjes waarschuwden voor cameratoezicht. Burgemeester Han Noten wist van niets en liet de borden al snel weer verwijderen.

"De CDA-fractie heeft vernomen dat het trapveldje bij Basisschool de Polhaar is gesloten buiten schooltijd. De sluiting heeft in het dorp Dalfsen tot de nodige verbazing en onrust geleid, zo blijkt onder meer uit de berichten die naar aanleiding van de sluiting zijn gepubliceerd in lokale en regionale media.

Het CDA hecht waarde aan het stimuleren van sport en beweging onder de jeugd. Met sport en beweging zorgen we er niet alleen voor dat onze kinderen gezond en vitaal blijven, het draagt ook bij aan de onderlinge verbondenheid en de dynamiek in een wijk.