Stichting Leergeld heeft een cheque ter waarde van 5.000 euro ontvangen uit handen van André Guis, directeur van bouwbedrijf PHB uit Deventer. Het bedrag was bij elkaar gehaald in het kader van het honderd jarig bestaan van het bedrijf.

PHB bestaat dit jaar honderd jaar. Dat was niet alleen reden voor een feest maar ook voor een actie voor Stichting Leergeld. Directeur André Guis vertelt waarom er geld werd ingezameld voor dit doel:

"We zochten een goed doel dat zich in Deventer bewezen heeft. Stichting Leergeld zorgt er voor dat kinderen uit Deventer die opgroeien in een gezin met een laag inkomen toch kunnen meedoen aan onder andere sport, muziek en cultuur. En dat vinden we belangrijk omdat kinderen die al vroeg lekker meedraaien later betere kansen hebben".

De actie bracht het mooie bedrag van €5.000,- op en bestuurslid Henk Groothuis van Stichting Leergeld mocht de cheque in ontvangst nemen. In zijn reactie gaf Groothuis aan dat de Stichting het geld goed kan gebruiken en zal besteden aan zwemlessen.

In 2014 telde Leergeld een record aantal kinderen van 1619. Het is voor Leergeld best spannend op welk aantal de teller dit jaar zal eindigen.

Uitkering

De cijfers over het eerste half jaar zijn praktisch gelijk aan die van vorig jaar. Gelukkig trekt de economie aan maar het duurt altijd een hele poos voor mensen met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ook daadwerkelijk weer werk vinden.

In de afgelopen twaalf maanden nam het aantal banen landelijk weliswaar met 100.000 toe maar het aantal mensen dat langer dan een jaar werkloos is steeg zelfs met 25% tot 295.000.