Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg voldoet aan de kwaliteitseisen voor goede stomazorg binnen ziekenhuislocaties in Nederland. De Saxenburgh Groep ontving hiervoor het kwaliteitskeurmerk van de Stomavereniging.

Het keurmerk werd al eerder behaald in 2014, afgelopen week kreeg het ziekenhuis het groene vinkje voor 2015. De patiëntenvereniging stelt deze kwaliteitseisen vast, samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen.

De Stoma Zorgwijzer laat zien welke stomazorg op welke ziekenhuislocaties mogelijk is en of het voldoet aan de dertien normen voor goede stomazorg, vanuit het perspectief van stomadragers. Voldoet een ziekenhuis aan de normen, dan krijgt het ziekenhuis in de Stoma Zorgwijzer het groene vinkje.

Het keurmerk van dit jaar laat zien dat de stomazorg binnen de Saxenburgh Groep ook in 2015 goed op orde is. De Stomavereniging stimuleert ziekenhuislocaties de stomazorg beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (aankomende) stomadragers.