Er wordt deze zomer een festival gehouden op het asielzoekerscentrum in Schalkhaar. Op dinsdag 28 juli gaat dit evenement, op initiatief van Stichting Wolkentheater, plaatsvinden. 

Het moet met name vluchtelingenkinderen een zorgeloze dag brengen.

Honderden vluchtelingenkinderen in ons land hebben de hele zomer niets te doen, zo ook in Asielzoekerscentrum Schalkhaar. Stichting Wolkentheater gaat daar verandering in brengen met een feestelijk zomerfestival met poppen, theater, workshops en muziek.

Theater

Oprichter en directeur van de stichting Adrijan Rakic kwam zelf in 1993 als vluchteling uit voormalig Joegoslavië naar Nederland. Hij ervoer in die periode de helende kracht van theater. Ook was hij geraakt door de schrijnende omstandigheden van de leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra.

Hij besloot zich in te zetten voor deze kwetsbare groep. Inmiddels heeft Rakic een team van erkende theaterdocenten en enthousiaste vrijwilligers om zich heen verzameld om het zomerfestival te realiseren.

Positief beeld

Het Wolkentheater streeft ernaar een brug te slaan tussen verschillende culturen. Niet alleen vluchtelingenkinderen zijn welkom op het zomerfestival, ook kinderen en hun families uit de buurt van het asielzoekerscentrum. Op deze manier draagt het evenement bij aan een genuanceerd en positief beeld van vluchtelingenproblematiek in Nederland.

Omdat de stichting niet structureel wordt gesubsidieerd is het Wolkentheater afhankelijk van donaties, sponsoring en crowdfunding.