De Deventer gemeenteraad gaat weer in discussie over de plannen voor het Sluiskwartier. Dat gebeurt op verzoek van de PvdA. De forse impact van de plannen leidt daarnaast tot kritiek van inwoners.

Begin 2015 stemde de raad in met de uitvoeringsplannen voor het Sluiskwartier waarin ook plannen zitten voor de tijdelijk invulling voor dit gebied voor de komende 10 tot 15 jaar.

Onderdeel van deze plannen is de aanleg van 110 extra parkeerplekken bovenop de bestaande 70 plekken die zich hier in de openbare ruimte bevinden. Hiervoor moeten echter wel enkele panden aan het Pothoofdfront gesloopt worden.

Kritisch

PvdA-raadslid Rob de Geest was eerder dit jaar al kritisch op keuzes die onder andere de sloop van panden noodzakelijk maakten en maakte toen namens zijn fractie een voorbehoud bij het raadsbesluit.

Op verzoek van De Geest gaat de raad nu in september of oktober een nieuwe discussie aan over de toekomst van dit gebied, mede vanuit kritiek die er ook in de stad is op bepaalde fysieke ingrepen met het oog op tijdelijke invulling.

Sloop van panden

Het college van B&W heeft op het verzoek van De Geest toegezegd voorlopig nog geen onomkeerbare stappen te zetten via sloop van panden, om eerst de raad de kans te geven de discussie over het Sluiskwartier te starten.

De provinciale subsidie komt niet in gevaar omdat de gemeente eerst met andere niet-omstreden ingrepen in het gebied kan starten om aan de provinciale voorwaarden voor de toegekende subsidie te voldoen.

De PvdA heeft al aangekondigd na de zomer met een initiatiefnota te komen om richting mee te geven aan die door hen gewenste discussie.