In de IJsselhallen in Zwolle wordt de opvangcapaciteit voor asielzoekers uitgebreid. De eerste vluchtelingen komen naar verwachting volgende week naar de IJsselhallen. 

Het College van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft ingestemd met een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

In de IJsselhallen wordt extra opvang geregeld voor maximaal vierhonderd asielzoekers. De opvang wordt ingericht om vluchtelingen onderdak te kunnen verlenen in aanloop naar hun asielprocedure.

Het is de bedoeling dat de opvang tot uiterlijk het einde van het jaar duurt.

Bewoners

Omwonenden worden door de gemeente Zwolle per brief geïnformeerd over de komst van de extra asielzoekers. Daarnaast wordt er op 14 juli ook een inloopbijeenkomst gehouden in IJsselhallen. 

De laatste tijd is er sprake van een niet eerder vertoonde piek van het aantal vluchtelingen dat zich in Nederland meldt om asiel aan te vragen. In de afgelopen vier weken waren dat gemiddeld 1.100 personen per week.