De SP van Deventer is met verbaasd over de manier waarop de gemeente en met name Carinova omgaan met een groot aantal hulpvragers dat zonder 'keukentafelgesprek' hun aantal thuiszorg-uren zag worden teruggedraaid.

Het aanpassen van deze uren, ook wel een herziene beschikking genoemd, kan volgens de wet pas plaatsvinden nadat er een keukentafelgesprek met de hulpvrager heeft plaatsgevonden. Dat is niet gebeurd, maar de beschikkingen zijn wel veranderd.

Van de mensen bij wie het aantal uren is teruggedraaid wordt nu gevraagd om een bezwaar in te dienen als ze het hier niet mee eens zijn. Een omgekeerde gang van zaken dus. "Dat is de wereld op z’n kop. Hier ontbreekt dus het wettelijk kader voor deze beschikkingen", aldus SP-fractievoorzitter Eugene Kelder.

"De SP wil en kan niet verantwoordelijk zijn voor het tegenwettelijk handelen van met name Carinova, zij hebben schade toegebracht aan het vertrouwen dat wij en hulpvragers binnen Deventer in hen hadden", stelt Kelder. 

De SP dient voor de raadsvergadering van 1 juli dan ook een motie in waarin gevraagd wordt om de eerdere herziene beschikkingen nietig te verklaren.