De gemeenteraad van Raalte heeft donderdagavond de Centrumvisie Raalte vastgesteld. In de centrumvisie staan enkele punten die het centrum van Raalte aantrekkelijk en levendig moeten houden.
 

Onderzoeken of betaald parkeren afgeschaft moet worden is eenvan die punten. Daar is 30.000 euro voor beschikbaar gesteld.

Een werkgroep heeft een visie met concrete actievoorstellen uitgewerkt. De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor een verkeers- en parkeeronderzoek in en om het centrum Raalte en het opstellen van een inspiratieboek ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van het Raalter centrum.

Gratis parkeren

De Centrumvisie werd opgesteld omdat het winkelcentrum in Raalte onder druk staat. Door onder andere de economische recessie, demografische ontwikkelingen en een veranderend koopgedrag van consumenten hebben de detaillisten het steeds moeilijker om de winkels rendabel te houden. Er ontstaat leegstand met als gevolg dat het lastiger wordt om het centrum aantrekkelijk en levendig te houden.