Het college van Ommen heeft dinsdag ingestemd met het voorstel van het Centraal Orgaan Asielzoekers om, net als vorig jaar, tijdelijk maximaal 370 asielzoekers te huisvesten in recreatiecentrum Besthmenerberg.

Het college gaat akkoord met de opvang, maar verbindt hier wel voorwaarden aan.

Het COA heeft de gemeente verzocht om in de periode van 1 september tot 1 mei asielzoekers te huisvesten. Het college wil deze periode echter terugbrengen naar 1 oktober tot 1 april zodat er nauwelijks overlapping is met het recreatieve gebruik van het park. Ook heeft het college aangegeven dat de opvang de status moet krijgen van een reguliere opvang.

Wijziging van het bestemmingsplan

Door het als reguliere opvang aan te merken, worden de asielzoekers ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en dan kan de basisschool in Ommen het onderwijs voor de kinderen van asielzoekers structureel organiseren. Ook moet de normale vergunningenprocedure worden doorlopen. Daardoor moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor een tijdelijke wijziging van het bestemmingsplan.

Eerder werden de immigranten in de periode van oktober 2014 tot april 2015 in Ommen gehuisvest. "Het was hartverwarmend om te zien hoe de vluchtelingen uit conflictgebieden hier zijn geholpen, met ondersteuning, onderwijs en kleding", vertelt burgemeester Marc-Jan Ahne. "Ik denk dat Ommen ook de komende periode weer haar maatschappelijke betrokkenheid toont en haar gastvrije kant zal laten zien."