Als het aan het CDA ligt, gaan de winkels in Ommen niet op zondag open. De partij stuurde het voorstel over de winkeltijdenwet terug naar het college.

Het voorstel van het gemeentebestuur dat nu voorligt, is volgens het CDA niet in lijn met wat de raadscommissie van het college gevraagd heeft. Ook de ChristenUnie is het niet eens met het voorstel om om de winkeltijdenverordening te verruimen. 

Het college gaf in de raadscommissie van april aan te komen met een uitwerking van verschillende scenario's voor het aanpassen van de winkeltijdenwet. Winkels mogen in het voorstel op alle zon- en feestdagen tussen 12.00 uur en 19.00 uur open. 

Door diverse ondernemers is gevraagd om een zondagopenstelling.

Inwoners

Maar het CDA Ommen had van het college een uitwerking verwacht waarbij naast de mening van de ondernemers, ook de mening van de inwoners naar voren zou komen. Dat is volgens de partij niet gebeurd. 

"In de commissie zijn we helder geweest", laat CDA Ommen weten. "Indien er behoefte is vanuit de supermarktbranche, zijn wij bereid om scenario's verder te laten onderzoeken. Overige scenario's waarbij alle winkels op elke zondag geopend zouden kunnen zijn, zijn wat ons betreft niet bespreekbaar."

ChristenUnie

Ook de ChristenUnie is van mening dat er niet naar de mening van de bewoners gevraagd is. "Er zijn gemeentes waar, voordat er een besluit wordt genomen door de gemeenteraad, eerst de bevolking wordt geraadpleegd door middel van een enquête", zegt fractievoorzitter Veurink van de ChristenUnie. 

De ChristenUnie is daarnaast van mening dat ook niet aan alle ondernemers in Ommen om hun mening gevraagd is. "Er is overigens ook geen enquête geweest onder de ondernemers. Lang niet alle ondernemers hebben hun zegje gedaan", aldus Veurink.