De gemeente Raalte laat onderzoek doen naar de veiligheid van het kruispunt Ganzeboomlaan/Mettingenlaan. Op het kruispunt, bij de spoorwegovergang richting Raalte-Noord, raakte een fietser vorig jaar ernstig gewond na een aanrijding.

Dat was niet de enige aanrijding op het kruispunt de afgelopen jaren. Verkeersbureau Goudappel Coffeng moet de verkeerssituatie in beeld brengen. Daarvoor heeft de gemeente 26.900 euro uitgetrokken.

In de periode 2004 (toen de kruising aangelegd werd) en 2014 zijn er dertien ongelukken gebeurd op het kruispunt, waarvan tien tussen een auto en een fietser.

"Het kruispunt Ganzeboomlaan-Mettingenlaan is één van de drukste kruispunten in Raalte. Naast het gemotoriseerd verkeer wordt het kruispunt ook intensief gebruikt door fietsers", laat de gemeente weten.

De gemeente vraagt zich af of de huidige inrichting voldoende toekomstvast is om het verkeer ook in de (nabije) toekomst vlot en veilig af te kunnen wikkelen.

Inschatting

"Onze inschatting is dat het kruispunt niet meer voldoet als het verkeer verder groeit, de woongebieden in Raalte-Noord zijn ontwikkeld en het kruispunt niet wordt ontlast door een nieuwe verbinding (spoorse doorsnijding)."

Op dit moment wordt er ook gekeken of er een toekomstvaste oplossing gerealiseerd kan worden voor kruispunt Bos, passend binnen de ambitie om de N35 op te waarderen naar een 100 km/u stroomweg met 2x2 rijstroken.