De VVD overweegt een Wob-verzoek om duidelijkheid te krijgen over de plannen voor een Speelgoedmuseum in Deventer. "Ondanks tal van toezeggingen heeft dit college nog steeds geen knopen doorgehakt", stelt raadslid Lars Wuijster.

De gemeenteraad neemt binnenkort een beslissing over de toekomst van het Speelgoedmuseum.

Twee jaar geleden ging de raad voortvarend aan de slag. Het speelgoedmuseum zou klaargestoomd worden voor een nieuwe toekomst. "De raad maakte geld vrij, maar daarna liet het college weinig meer van zich horen", aldus de VVD.

"Omdat de ons toch wel zorgen begonnen te maken, hebben we een aantal malen gevraagd naar de voortgang, laatst nog samen met de PvdA", zegt Wuijster. "Het college antwoordde toen dat voor 1 april bekend zou worden welke kant we opgaan. Het is nu juni, en we hebben nog niets gezien."

Er liggen momenteel twee plannen voor het speelgoedmuseum: een museum in de bibliotheek aan de Brink of een 'speelkwartier' in de Mariakerk. "Maar het is nog volstrekt onduidelijk waar het college voor gaat kiezen, laat staan wat de kosten zijn", stelt Wuijster.

"Dat horen we op zijn vroegst pas op 16 juni, vlak voor de behandeling van de voorjaarsnota. Dat maakt het moeilijk om een afgewogen oordeel te vormen. In de voorjaarsnota is ook nog eens amper aandacht voor het speelgoedmuseum en hoeveel geld er naartoe moet."

Wob

Onverteerbaar, vindt Wuijster: "De gemeenteraad heeft het laatste woord, maar dan moeten we wel weten waarover. Als het moet, gaan we dit college met de Wet openbaarheid bestuur dwingen om ons inzage te geven." 

De Wet openbaarheid bestuur (Wob) geeft burgers, organisaties en de media de mogelijkheid om inzage af te dwingen in overheidsstukken. "Het gebeurt zelden of nooit dat een fractie de Wob inzet", zegt de VVD-er, "maar er komt zo langzamerhand een einde aan ons geduld."