Bij de IJssel langs Deventer is maandag gestart met de aanleg van eilandkribben voor het project Ruimte voor de Rivier. De periode van aanleg duurt ongeveer tien weken.

De kribben worden aangelegd ter hoogte van de Wilhelminabrug, daar waar de Bolwerksplas verbonden is met de IJssel. Hier worden op de kop van de bestaande kribben langs de hoofdvaargeul in zuidelijke richting een zevental eilandkribben aangelegd.

Deze kribben begeleiden de stroming in de IJssel, waardoor neerslag van vaste deeltjes (sedimentatie) zoveel mogelijk voorkomen wordt. De vaargeul blijft zo beter op diepte waardoor er minder gebaggerd hoeft te worden.

Tot nog toe werden kribben altijd haaks op de rivierstroming aangelegd. De eilandkribben worden, zoals de naam al aangeeft, als een eilandje parallel aan de stroming in het zomerbed aangebracht.

Natuurwaarden

De aanleg is gunstig voor de vaarwegkwaliteit, maar ook voor de natuurwaarden. Traditionele haakse kribben veroorzaken namelijk waterkolken, waardoor de locaties tussen de kribben minder geschikt zijn voor planten en vissen.

De aanleg van de kribben vindt plaats vanaf een kraanschip en bestaan uit een kern van steen die afgedekt wordt met zware breukstenen. De eilandkribben zijn uniek in Nederland, omdat deze nog niet eerder toegepast zijn.