De PvdA maakt zich zorgen over prullenbakken in het stadscentrum van Deventer die overvol raken door afvalzakken met huisvuil.

Raadslid Rob de Geest kaart het probleem, dat volgens de PvdA een 'extreem slordige situatie' in de binnenstad veroorzaakt, aan bij het college.

De Geest constateert dat veel publieke prullenbakken in de binnenstad overvol raken door de plaatsing van afvalzakken, die niet van binnenstadbezoekers of passanten afkomstig lijken te zijn. In de bakken zit afval van binnenstadshuishoudens, terwijl hun huisaval in de ondergrondse containers hoort te liggen.

Geen toevallige situatie

“Door de hoeveelheid afval die in deze bakken wordt gestopt, zitten deze vervolgens overvol, hetgeen een extreem slordige situatie in de binnenstad veroorzaakt", aldus De Geest.

"Dit lijkt geen toevallige situatie gelet op de hoeveelheid bakken die overvol zitten, ook op meerdere momenten. Na leging zitten er regelmatig weer nieuwe zakken in de volle bakken.”

GFT-container

Hij wil namens zijn fractie weten hoe het college deze situatie beoordeelt en of het college de inschatting deelt dat dit ten dele voortkomt uit het feit dat veel binnenstadsbewoners – maar ook bewoners in hoogbouw in andere wijken – geen groene GFT-container kunnen hebben en daardoor op deze wijze hun afval weggooien.

“Het is een onwenselijke manier van afval aanbieden die voor de binnenstad een slecht aanzicht oplevert, evenals voor elke andere buurt waar dit mogelijk gebeurt”, stelt De Geest.