Twee inwoners van Deventer hebben het plan om het vervoer van en naar het centrum te verbeteren met twee buslijnen. Beide bussen zouden om het half uur moeten rijden. Zij worden bestuurd door vrijwilligers.

De vrijwilligerscentrale Deventer en de gemeente hebben de initiatiefnemers ondersteund.

De initiatiefnemers hebben onderzocht of er behoefte is aan centrumvervoer, en of het vervoer rendabel kan zijn zonder subsidies. Uit hun onderzoek blijkt dat er behoefte is, en dat twee halfuursdiensten met vrijwillige chauffeurs in die behoefte voorzien.

Doelgroepen

De nieuwe centrumbus bedient meerdere doelgroepen. Naast toeristen en mensen met een mobiliteitsprobleem, zijn de buslijnen ook bedoeld voor langparkeerders en mensen die in het centrum werken.

Het plan heeft een breed draagvlak. Het wordt gesteund door ouderenorganisaties, de Belangengroep Openbaar Vervoer Deventer, de Stichting Binnenstadmanagement en gemeente.

Twee lijnen

De eerste lijn rijdt tussen een transferium bij de Adelaarshorst of het Havenkwartier, via het station naar het Grote Kerkhof. De tweede lijn rijdt vanaf het station een rondje door de binnenstad en kost een euro per rit.

Het initiatief wordt nu verder uitgewerkt en voorzien van een bedrijfsplan voordat tot uitvoering wordt overgegaan.